Environmentální audity

Environmentální audity

Environmentální audit

 • Legislativa v oblasti životního prostředí
 • Plnění požadavků plynoucích z právních předpisů
 • Kontrola dokumentace
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Skladování a manipulace
 • Odpadové hospodářství

Co je cílem ?

 • Prověřit aktuální stav ve vztahu k životnímu prostředí
 • Zhodnotit Vaše povinnosti směrem ke státním orgánům a navrhnout postup řešení
 • V provozech se např. zaměříme na správnou klasifikaci a označování chemických látek, bezpečností listy,
  písemná pravidla, skladování, odpadové hospodářství …

Jaký získáte výstup?

 • Protokol ze zavedení systému a z kontroly plnění požadavků skladování nebezpečných chemických látek
  a směsí, a další …

ZPRACUJEME VÁM INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU

 

PŘIZPŮSOBÍME VÁM AUDIT NA MÍRU

 

Kontakt pro bližší informace
Zuzana Lačňáková
+420 703 190 997
lacnakova@itsbrno.cz