Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi

Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního…

Víte, že

  • Jste povinni vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci „Písemná pravidla“?

Cílem pravidel?

  • Poskytnout zaměstnancům stručnou informaci o nebezpečnosti a možných účincích nebezpečných chemických látek a směsí, zásadách bezpečné práce a první předlékařské pomoci

Požadavky

  • Pravidla musí být stručná, přehledná a srozumitelná pro všechny zaměstnance
  • Pravidla musí odpovídat konkrétnímu pracovišti
  • Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti
  • Text pravidel jste povinni projednat s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí podle místa činnosti

Povinnost zpracovat „Písemná pravidla“
ukládá § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.

 

Pravidla vypracujeme podle Vámi dodaných dokumentů a bezpečnostních listů.

 

Kontakt pro bližší informace
Zuzana Lačňáková
+420 703 190 997
lacnakova@itsbrno.cz