Ochrana vod a ovzduší, odpadové hospodářství

Ochrana vod a ovzduší, odpadové hospodářství

Vody

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • Výběr vhodných havarijních prostředků pro případ úniku nebezpečných látek
 • Plnění požadavků plynoucích ze zákona
 • Sledování změn právních předpisů dle požadavků zákazníka

Ovzduší

 • Poradenské služby v oblasti ochrany ovzduší a skleníkových plynů
 • Vypracování příslušné dokumentace

Odpady

 • Navrhnout efektivní řešení shromažďování, uskladnění a odstraňování odpadů
 • Komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Kategorizace odpadů

Odborné konzultace a poradenství v oblasti životního prostředí

 

LEGISLATIVNÍ PODPORA

 

Kontakt pro bližší informace
Zuzana Lačňáková
+420 703 190 997
lacnakova@itsbrno.cz