Poradenství a konzultace

Poradenství a konzultace

Pomůžeme Vám s…

  • volbou technologie pro daný výrobek / produkt
  • vypracováním technologického postupu a jeho ověřením v naší laboratoři
  • výběrem vhodného zařízení pro povrchovou předúpravu a následné nanášení práškových nátěrových hmot
  • nastavením chemické technologie
  • nastavením procesu lakování a následného vytvrzení práškových nátěrových hmot
  • kontrolní činností kvality
  • naladěním parametrů neutralizační stanice odpadních vod
  • chemickým čištěním předúpravy a s postupy údržby lakovacího celku
  • automatizací v procesu povrchových úprav

OBRAŤTE SE NA NÁS, RÁDI VÁM POSKYTNEME TECHNICKOU PODPORU

 

DISPONUJEME VLASTNÍM TECHNICKÝM ZÁZEMÍM

 

KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE
Martin Hublar
+420 739 002 152
hublar@itsbrno.cz