Předúprava povrchu – teorie

Předúprava povrchu – teorie

Termíny kurzů
Momentálně nemáme vypsány žádné termíny.
V případě zájmu o školení nás kontaktujte.

 

  Významný vliv na výslednou kvalitu práškového povlaku má chemická předúprava, a proto je důležité věnovat tomuto kroku náležitou pozornost!

  V rámci školení „Předúprava povrchu – teorie“ získáte teoretické znalosti z oblasti chemické předúpravy. Seznámíte se mimo jiné s možnostmi technologických postupů v předúpravě nebo jak se předúpravy liší dle materiálu ošetřovaného povrchu. Dozvíte se vše ohledně správného nastavení technologie, jakým chybám se vyvarovat nebo jaké kvalitativní požadavky by měla předúprava splňovat.

  Témata:

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s chemií
  • Základní kontrola vstupního materiálu
  • Nežádoucí koroze v PPÚ a její odstranění
  • Funkční stupně předúpravy
  • Oplachový systém
  • Kontrola základních parametrů PPÚ
  • Srovnání a využití možností předúprav
  • Vady vznikající v předúpravě a při následném sušení materiálu

   

   Pokud nemáte zkušenosti s chemickou předúpravou nebo provozní kontrolou parametrů předúpravy, připravili jsme pro Vás školení zaměřené jak na teoretickou, tak praktickou část (více informaci naleznete zde).

  V případě, že se rozhodnete absolvovat teoretickou i praktickou část školení „Předúprava povrchu“, cena za obě školení činí 6 000 Kč.

 

   Lektor školení: Bc. Martin Běloch, Technik pro povrchové úpravy

MÍSTO KONÁNÍ
Brno

ROZSAH
9:00 – 14:00 hod

 

KAPACITA ŠKOLENÍ JE OMEZENA
SVOJI ÚČAST PROSÍM POTVRĎTE DO

 

Cena školení: 3 300 Kč bez DPH za osobu