ŠKOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI KLASIFIKOVANÝMI JAKO VYSOCE TOXICKÉ

ŠKOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI KLASIFIKOVANÝMI…

Termíny kurzů
Momentálně nemáme vypsány žádné termíny.
V případě zájmu o školení nás kontaktujte.

 

Víte, že

 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou (podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., zákon
  o ochraně veřejného zdraví) nebo zaměstnancem, kterého odborně způsobilá osoba prokazatelně zaškolila?

 

Co je cílem ?

 • Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při své práci nakládají s nebezpečnými chemickými látkami
  a směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické (za nakládání se považuje výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava)

 

Témata

 • Legislativní rámec
 • Klasifikace a označování
 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Skladování vysoce toxických látek a směsí
 • Manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • První pomoc
 • Toxikologie a vliv na orgranismus vybraných chemických látek
 • Bezpečnostní listy
 • Vedení evidence
 • Písemná pravidla

 

  Lektor školení: Zuzana Lačňáková, DiS., Environmentální specialista

 

Kontakt pro bližší informace
Zuzana Lačňáková
+420 703 190 997
lacnakova@itsbrno.cz