ŠKOLENÍ O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A SMĚSÍCH

ŠKOLENÍ O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A SMĚSÍCH

Termíny kurzů
Momentálně nemáme vypsány žádné termíny.
V případě zájmu o školení nás kontaktujte.

 

Školení

 • Rozšířené školení se zaměřením na vybranou tématiku a nejčastější problémy při nakládání s chemickými
  látkami a směsmi

 

Co je cílem ?

 • Získáte praktické informace o evropské i tuzemské chemické legislativě
 • Získáte informace o požadavcích k nakládání s chemickými látkami a směsmi

 

Témata

 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • Klasifikace
 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 • Expoziční scénáře
 • Požadavky plynoucí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • Rizika na pracovišti
 • Skladování
 • Odpadové hospodářství

 

  Lektor školení: Zuzana Lačňáková, DiS., Environmentální specialista

MÍSTO KONÁNÍ
Brno, Řípská 1549/11a

ROZSAH
5 hodin

 

Pro bližší informace jsme Vám k dispozici na lacnakova@itsbrno.cz

KAPACITA ŠKOLENÍ JE OMEZENA
SVOJI ÚČAST PRO PRVNÍ TERMÍN PROSÍM POTVRĎTE DO

 

Cena školení: 2 500 Kč bez DPH za osobu