ŠKOLENÍ OSOB NAKLÁDAJÍCÍCH S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

ŠKOLENÍ OSOB NAKLÁDAJÍCÍCH S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Termíny kurzů
Momentálně nemáme vypsány žádné termíny.
V případě zájmu o školení nás kontaktujte.

 

Víte, že

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit všem zaměstnancům školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
  práci, při niž může být zaměstnanec vystaven rizikům (§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)?

 

Co je cílem ?

 • Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při své práci nakládají s nebezpečnými chemickými látkami
  a směsmi (za nakládání se považuje výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení,
  označování a vnitropodniková doprava)

 

Témata

 • Legislativní rámec
 • Základní pojmy
 • Klasifikace a označování
 • Bezpečnost a hygiena práce (skladování a manipulace)
 • První pomoc
 • Bezpečnostní listy

 

  Lektor školení: Zuzana Lačňáková, DiS., Environmentální specialista

MÍSTO KONÁNÍ
Králova 298/4, 616 00 Brno

ROZSAH
2 hodiny

 

Pro bližší informace jsme Vám k dispozici na lacnakova@itsbrno.cz

KAPACITA ŠKOLENÍ JE OMEZENA
SVOJI ÚČAST PRO PRVNÍ TERMÍN PROSÍM POTVRĎTE DO

 

Cena školení: