Technické zázemí

Technické zázemí

Zkušební činnost

 • Korozní zkoušky
 • Fyzikálně-mechanické zkoušky
 • Spektrofotometrické a titrační analýzy lázní povrchových předúprav
 • Spektrofotometrické analýzy oplachových a odpadních vod
 • Testy přípravků a odlakovačů

Co je cílem?

 • Ověření parametrů procesu v laboratorních podmínkách
 • Kontrola parametrů lázní povrchových předúprav
 • Kontrola kvality povrchové předúpravy materiálu a nátěrových hmot
 • Výběr optimálního materiálu s požadovanou životností

Co je závěrem?

 • Vyhodnocení zkoušek
 • Implementace výsledků zkoušek do provozů

VLASTNÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

 

SIMULACE PROVOZNÍCH PODMÍNEK

 

OVĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ PROCESU PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ