Poskytované služby

Poskytované služby

 

Zkušební činnost

 • Hodnocení korozní odolnosti
 • Mechanické zkoušky povlaku
 • Analýzy materiálu metalografickým mikroskopem
 • Spektrofotometrické a titrační analýzy lázní povrchových předúprav
 • Spektrofotometrické analýzy oplachových a odpadních vod
 • Testy přípravků a odlakovačů

Co je cílem?

 • Ověření parametrů procesu v laboratorních podmínkách
 • Kontrola parametrů lázní povrchových předúprav
 • Kontrola kvality povrchové předúpravy materiálu a nátěrových hmot
 • Výběr optimálního materiálu s požadovanou životností

Co je závěrem?

 • Vyhodnocení zkoušek
 • Implementace výsledků zkoušek do provozů

VLASTNÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

 

SIMULACE PROVOZNÍCH PODMÍNEK

 

OVĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KROKŮ PROCESU PRÁŠKOVÉHO LAKOVÁNÍ

 

KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE
Kateřina Drábková
+420 730 800 814
drabkova@itsbrno.cz