23. března 2023

Spolehlivá kontrola čistoty povrchu s detektorem Recognoil

Analýzy a testy provádíme nejen v naší laboratoři, ale naši technici často také vyráží do různých lakoven a provozů, kde pomáhají řešit nejrůznější problémy. Při kontrole technologie běžně využívají elektronický analyzátor fluorescence se zaměřením na detekci mastných látek, aby ověřili čistotu povrchu materiálu.

Tento přístroj umožňuje nejen analyzovat a dokumentovat stav čistoty povrchu materiálu, ale na základě údajů z provedených zkoušek lze zavést další kroky pro zvýšení produktivity a hospodárnosti celé řady procesů.  A mimo jiné také u těch, které jsou spojené s danou aplikací či odstraňováním maziv.

Recognoil

Ruční detektor Recognoil je schopný zjistit kontaminaci povrchu nečistotami, jako jsou mastnota, konzervační či lubrikační látky, chladicí či řezné kapaliny, prach a další látky, které mohou přijít do styku s výrobky v průběhu jejich produkce. Samotná detekce je založena na principu vyvolání fluorescence kontaminantů pomocí UV záření a zachycení pomocí vysoce citlivého detektoru.

Analýza čistoty povrchu

Touto analýzou ověřujeme účinnost odmašťovacího přípravku, a to jednoduše tak, že změříme čistotu povrchu před procesem odmaštění a také po jeho provedení. Získáme tak porovnání čistoty povrchu i informace, zda je zvolený odmašťovací přípravek a jeho množství pro naše účely dostačující. Můžeme tak jednoduchou kontrolou zajistit snížení nákladů na daný proces. Výsledky nám mohou pomoci jak při výběru nové technologie, tak i s kontrolou té stávající.

Konkrétním případem, který řeší mnoho našich zákazníků, je například loupající se lak či zalakované nečistoty. A zde přichází na řadu přístroj Recognoil, díky kterému zjistíme, jestli je povrch adekvátně čistý už před aplikací nátěrové hmoty.

 


Detektor je také výtečným pomocníkem při aplikaci konzervačního oleje, kdy je naopak žádoucí, aby byl povrch celý pokrytý olejem. Analýza je velmi jednoduchá a výsledky získáme během několika minut, což umožňuje provést kontrolu přímo na provozu nebo můžete zaslat vzorek k analýze do naší laboratoře. Při přepravě vzorku bude navíc zjištěna účinnost ochrany olejem pro tento účel.

Rádi vám tuto analýzu nabídneme jak v naší laboratoři, tak výjezdem našeho technika. Neváhejte se na nás obrátit!

Kontakty

Ing. Tomáš Morcinek

Ing. Tomáš Morcinek

ředitel SQI

+420 730 800 833morcinek@itsbrno.cz