Řešíme Vaše potřeby v oblasti povrchových úprav

Kdo jsme?

Kdo jsme?

Zabýváme se vzděláváním, poradenstvím a expertizní činností v povrchových úpravách. V oblasti environmentu poskytujeme lektorskou činnost, odborné poradenství a legislativní podporu, která souvisí s ekologií provozů povrchových úprav a ochranou životního prostředí. Důraz klademe nejen na kvalitu nabízených služeb, ale i jejich komplexnost. SQI disponuje vlastním technickým zázemím, které umožňuje testování technologií a přípravků a poskytuje tak důležitou technickou podporu.

Zjisti více

Řídíme se jasnými pravidly.

KOOPERACE

Naše činnosti jsou zaměřeny na efektivní a maximální formu jak propojit odbornost s praxí.

CYKLUS

Systematicky řešíme potřeby našich zákazníků tak, abychom přispívali ke kvalitě výrobku.

KONZULTACE

Respektujeme zákazníkovy požadavky a legislativní rámec při uplatňování profesionálních řešení.

Naši zákazníci