4. června 2024

Korozní zkoušky: Checklist potřebných informací pro laboratoř

Korozní zkoušky jsou klíčovým nástrojem pro hodnocení životnosti a odolnosti materiálů v nejrůznějších podmínkách. Zadávání korozních zkoušek do laboratoře vyžaduje ale předem připravit řadu informací, které usnadní a urychlí zahájení prací. Předejdete tak případným nejasnostem a prodlevám. Jak na to?

Zde je detailní seznam otázek, na které je potřeba odpovědět, abyste mohli rychle a efektivně zahájit testování podle norem ČSN EN ISO 9227 (korozní zkouška v solné mlze) a ČSN EN ISO 6270 (korozní zkouška s kondenzací vody).

Základní materiál a rozměry vzorků

  • Materiál vzorku: Jaký je základní materiál, který bude testován?
  • Rozměry vzorků: Důležité jsou také rozměry vzorků, které budou testovány. U panelů nás zajímá také jejich tloušťka. Standardní rozměry zkušebních vzorků jsou obvykle 150 × 100 × 1 mm, maximální rozměry s ohledem na velikost komor jsou přibližně 450 × 350 × 200 mm.

Řez – umělý defekt pro vyhodnocení delaminace a koroze

  • Typ a šířka řezu: Jaký typ a šířku řezu požadujete? Vertikální, horizontální, X řez, T řez s šířkou řezu 0.5 mm, 1 mm nebo 2 mm?

Vertikální řez, 1 mmHorizontální řez, 1mm

Vertikální řez, 1 mm                           Horizontální řez, 1mm

 

X řez, 1 mmT řez, 1 mm

X-řez, 1 mm                                       T-řez, 1mm

Doba expozice a vyhodnocení

  • Doba expozice: Jaká bude doba expozice vzorků v korozní nebo kondenzační komoře? Pokud si v této otázce nejste jistí, může vám pomoci norma ČSN EN ISO 12944, ve které najdete požadavky na expoziční zkoušky pro různá prostředí.
  • Hodnocení hran: Přejete si zahrnout do hodnocení i hrany vzorků?
  • Inspekce vzorků: Přejete si zkontrolovat stav vzorku po určitých dobách expozice (např. po 240 hodinách, 480 hodinách)? V rámci inspekcí hodnotíme vše pouze vizuálně a uděláme fotodokumentaci.

Typy hodnocení

Jaké konkrétní aspekty budeme na vzorcích vyhodnocovat? Například degradaci nátěrů dle normy ČSN EN ISO 4628-2/-3/-4/-5/-8 (puchýřkování, prorezavění, praskání, odlupování, delaminace a koroze). Dále je možné po zkoušce provést např. mřížkovou zkoušku dle ČSN EN ISO 2409 nebo odtrhovou zkoušku dle ČSN EN ISO 4624 (ihned po expozici nebo 7 dní po expozici).

Objednávka a protokol

Expoziční zkouška může začít až po odsouhlasení nabídky e-mailem případně přijetí objednávky a dodání vyplněného Záznamu o přípravě vzorků. Informace uvedené v Záznamu o přípravě vzorků budou poté uvedeny i v protokolu o zkoušce.

Záznam o přípravě vzorku v laboratoři

  • Jazyk protokolu: Přejete si protokol v českém nebo anglickém jazyce?
  • Doba vyhotovení protokolu: Po ukončení zkoušky bude protokol hotový zpravidla do 5 pracovních dnů (obvykle je to dříve).

Máte-li veškeré potřebné údaje kompletní, celý proces přípravy zkoušek proběhne hladce a rychle. Pokud máte další otázky nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat

Kontakty

Mgr. Dominika Uhlířová

Mgr. Dominika Uhlířová

vedoucí laboratoře

+420 739 002 157uhlirova@itsbrno.cz