10. října 2022

Recyklace práškových nátěrových hmot

Na trhu se vyskytují lakovny, které proces recyklace PNH neznají nebo jej nevyužívají. Jedná se o lakovny, které lakují barvu takzvaně do ztráty, tzn. co spadne na zem, je odpadem. Pro malé lakovny s častou změnou odstínu může být i tato varianta ekonomicky výhodná, pro automatické kabiny s více pistolemi už tomu tak není téměř nikdy. Při rozložení nákladů na 1 m² je recyklace jasnou volbou.

Existují dva základní způsoby recyklace:

 1. Z koncového filtru
  Tato varianta je možná pouze u kabin s jedním druhem práškové barvy. Jak složením, tak i odstínem. Tímto způsobem recyklace je vráceno téměř 100 % prášku do procesu. Ale pozor! Tento prášek má již pozměněné vlastnosti, a proto je nutné tento proces řídit.

 2. S cyklónovým odlučovačem  
  Pro cyklónové odlučovače je účinnost 90% až 95% prášku, který je možno vrátit do procesu. Tento prášek má ale také pozměněné vlastnosti a tento proces je nezbytné řídit.
   

Pro oba tyto případy bylo vyvinuto společností ITS nové práškové centrum, které dokáže tuto problematiku výrazně zjednodušit a automatizovat.

Na začátek je dobré zmínit, proč nelze lakovat pouze s recyklovanou barvou. Vlastně to lze, ale za dodržení určitých podmínek. Např. pro běžné barvy se středním leskem a bez požadavků na vysokou kvalitu je možné pro lakování použít čistě recyklát, ale doporučujeme jej alespoň přesít. Problém však nastává u nátěrů se speciálními požadavky, jako jsou:

 • Metalické barvy
 • Barvy s efekty struktury (Pozor! Nebavíme se o efektu pomerančové kůry, o tomto problému si můžete přečíst v našem katalogu vad: www.katalogvad.cz)
 • Barvy s vysokým leskem nebo naopak s hlubokým matem

U všech těchto druhů nátěrů doporučujeme postupovat dle technické dokumentace výrobce. Většinou se v této dokumentaci dočtete, že barva není vhodná k recyklaci nebo tu lepší variantu, že barvu lze kombinovat s recyklátem do poměru 30%. Avšak ze zkušeností z naší komerční lakovny (HESTEGO a.s.) jsme schopni recyklovat i nátěry, kde je recyklace přímo vyloučena. Recyklovat zde je možné, ale za předpokladu, že je přesně kontrolován poměr čerstvé barvy a recyklátů.

Existuje více možností jak tento poměr pohlídat, manuálně nebo automaticky.

Pro manuální kontrolu poměru je nutné oddělit okruh recyklované barvy od čerstvé a doplňovat ručně ve zvoleném poměru. Nejčastější použité zařízení je žufánek (naběračka). Zde je nutné jen určit obsluhu, která nabere žufánek recyklovaného práškového nátěru a přidá tři žufánky čerstvé nátěrové hmoty. Dále je nutné se snažit dodržet výšku hladiny v zásobníku pro rovnoměrnou aplikaci a hlavně správný poměr 1:3 (25% recyklátu). Občas jsou tyto počty náročné, ale i zde se nabízí řešení v podobě automatizace novým práškovým centrem.

Automatická regulace poměru recyklátu a čerstvé barvy je zajištěna řídící jednotkou a vše probíhá plně automaticky. Na nás je jen volba poměru pro daný díl, případně použitý nátěr. Tuto volbu je možné nechat na obsluze, která pomocí procentuálního nastavení provede změnu poměru, např. 50% nové barvy. Pak se bude barva do zásobníku pro pistole se průběžně doplňovat ve zvoleném poměru, tedy 1:1. Toto nastavení lze  uložit a při opětovném lakování daného produktu / nátěru dojde k automatickému nastavení poměrů.

Samotný program si s sebou ponese i další nastavení, např. požadovanou výšku hladiny nátěru v zásobníku, intenzitu fluidizace… Systém byl navrhnut tak, aby byl co nejvíce autonomní a minimalizoval chybu obsluhy. Proto veškeré pročišťovaní a přepínání pozic odkud se barva doplňuje, probíhá automaticky. Již není nutné žádné přepojování hadic. PLC (i bez napojení na další systémy) dokáže provádět automatické vyhodnocení efektivity lakování v reálném čase.

Hlavní výhodou nového práškového centra je možnost řízení celého lakovacího boxu včetně napojení na ERP systém. Toto napojení nám zajistí nekonečné množství programů a různých nastavení nejen pro samotnou práškovou nátěrovou hmotu, ale i jednotlivé lakované díly.

V případě bližšího zájmu o tuto problematiku se s vámi rád setkám na některém z našich školení.

Kontakty

Ing. Miluše Kubátová

Ing. Miluše Kubátová

vedoucí laboratoře

+420 730 800 843kubatova@itsbrno.cz