7. října 2023

UFI kód: Rychlá pomoc při nehodě s chemikáliemi

Nejen doma, ale především v průmyslu se setkáváme s látkami vykazujícími nebezpečné vlastnosti, které ovlivňují lidské zdraví. Při neopatrné manipulaci s nebezpečnými látkami může kdykoliv a kdekoliv dojít k nehodě. Přítomnost UFI kódu na etiketě může významně urychlit podáním správné první pomoci.

Nebezpečné chemické látky

V domácnosti se jedná především o čisticí a prací prostředky, hnojiva nebo osvěžovače vzduchu. V průmyslu mají nebezpečné chemické látky opravdu široké využití napříč všemi druhy průmyslu. V minulosti byli nebezpečné chemické látky a směsi evidovány v toxikologickém centru, kde byl k dispozici bezpečnostní list. Po zavolání na toxikologické středisko, například v případě nehody, se člověk dozvěděl informace z přítomného bezpečnostního listu. Stinnou stránkou takového postupu byla nejednotnost v identifikaci stejného produktu z různých zemí (různé názvy v různých zemích, nepřesnosti v překladu názvu, označování zákaznickou značkou prodejního řetězce apod.).

UFI kód

Co to vlastně je UFI kód a jak vypadá? Jeho název vychází z anglických slov „Unique formula identifier“. Jedná se o šestnáctimístný identifikační kód daného výrobku, obsahující písmena a čísla ve čtyřech čtveřicích oddělenými pomlčkou. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností zdravotnických a toxikologických složek pod záštitou Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Kód obsahuje informace o složení, použití, nebezpečnosti a toxicitě daného výrobku, které jsou zásadní pro zdravotníky při první pomoci. Na základě informací poskytnutými UFI kódem dokáží zdravotníci rychle aplikovat správný léčebný plán a podat příslušné léky bez ohledu na zemi původu či jazyk, v jakém jsou etiketa či bezpečnostní list zpracovány.

UFI kód

V praxi se již s UFI kódem u spotřebitelských výrobků setkáváme běžně, a to konkrétně na etiketě. Zkuste si povšimnout, že například etiketa mycích prostředků již UFI kód obsahuje. Kód najdeme u názvu přípravku nebo v okolí varovných piktogramů. Od roku 2025 bude povinností uvádět UFI kód i na přípravcích určených pro průmyslové použití, a to především v bezpečnostním listu daného produktu.

UFI kod plán

Kontakty

Ing. Petra Blahutová

Ing. Petra Blahutová

odborný laborant

+420 730 800 844blahutova@itsbrno.cz