10. května 2022

Jak na efektivní vizuální kontrolu kvality práškově lakovaných dílů?

Lámete si hlavu nad tím, co lze pustit k zákazníkovi a co ne? Prodá se výrobek, bude dostatečně atraktivní? Jak mám zákazníkovi vysvětlit, že oprava jedné barvové chyby způsobí deset dalších? Pokud vám jedna z těchto otázek někdy proběhla hlavou, tento článek je přesně pro vás.

V první řadě je dobré si uvědomit, proč vlastně na výrobky nanášíme vrstvu práškové nátěrové hmoty. Pro nanášení vrstvy práškové barvy se v praxi uchytil termín komaxitování a pro samotnou vrstvu práškové nátěrové hmoty komaxit. Proč tedy vlastně komaxitujeme? Komaxit má dvě hlavní funkční vlastnosti. Jedná se o bariérovou ochranu před korozí materiálu a určení vzhledu finálního výrobku. Při prvním nákupu vždy rozhoduje hlavně vzhled výrobku, proto je důležité, aby na pohledových stranách výrobku (tedy strany, které jsou pro zákazníka viditelné)  nebyly ideálně žádné vady. Části, ke kterým se nedostane při běžném užívání výrobku, nazýváme nepohledové.

Pohledová strana nám tedy slouží k tomu, abychom dodali výrobku přidanou hodnotu. Občas sice říkáme, že na vzhledu nezáleží, ale ruku na srdce, design prodává a šaty dělají člověka.  Zde je na místě určit si, zda je oko běžného uživatele tuto vadu při běžném užívání rozlišit. Je opravdu nutné hodnotit vizuální vady komaxitu pod lupou? Má smysl pohledovou stranu prohlížet pět minut? Na tyto otázky není jednotná odpověď, protože je rozdíl mezi nohou od stolu a sousedovou novou motorkou. Proto je dobré, abychom si tyto základní parametry nadefinovali tak, aby co nejvíce odpovídali reálnému užívání výrobku.

Na druhou stranu i nepohledová strana může způsobit problémy při následném užití v korozním prostředí, hlavně při nedodržení tloušťky vrstvy laku (bariéry). Proto zde klademe nižší důraz z hlediska vizuální kontroly vad. Nepohledovou stranu si nejlépe přiblížíme na výrobku, jehož součástí jsou baterie. Opravdu budu při výměně baterií přemýšlet, zda se v této části zařízení vyskytuje vizuální vada, nebo spíše, jakým způsobem mám baterie vložit?  Zde je právě důležitější, aby nepohledové strany splňovali ochranou funkci, aby nedošlo ke korozi, které si uživatel všimne. V krajním případě se tato koroze může dostat, až na pohledovou plochu a z výrobku udělat neprodejný či nepoužitelný artikl.  

Jak tedy vyhodnocovat vizuálně vady komaxitování?

Určíme si pohledové a nepohledové strany. U pohledových stran poté rozlišujeme, jak dlouho je při užívání výrobku budeme pozorovat a z jaké vzdálenosti. Dále se také zaměříme, jak velkou přidanou hodnotu výrobku chceme komaxitováním přidat a kolik vad je přípustných na určitou plochu pohledové strany. Vizuální kontrola / zkouška je nedestruktivní metoda zaměřená na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů výrobků či součástí pouhým okem nebo pomocí speciální přístrojů. Klasická vizuální kontrola ve smyslu NDT může být vyžadována pro tři základní oblasti:

  • hledání vad v laku
  • kontrola celistvosti laku
  • kontrola odstínu

Hodnocení těchto nedostatků můžeme rozdělit na dvě hlavní části:

  • vady pouze vizuální (změna odstínu, jiný pigment …)
  • vady funkční (vady, které naruší bariéru)
     

Mezi vady funkční se řadí:

Nedodržení tloušťky vrstvy nátěru na hranách výrobků (častý konstrukční problém)
 nedodržení tloušťky vrstvy nátěru

 Jakékoliv poškození nátěru do hloubky (škrábance a rýhy)
 Jakékoliv poškození nátěru

Důlky a propadliny v laku až na základní materiál

Důlky a propadliny v laku
 
Nedodržení vrstvy místní, nebo na celé ploše

Nedodržení vrstvy
 
Cizí vměstky v nátěru (savé, poškozující vrstvu…)

Cizí vměstky v nátěru
 
Volba nevhodné nátěrové hmoty (interiér/exteriér)

Volba nevhodné nátěrové hmoty

 

Mezi vady vizuální se u práškového lakování nejčastěji zařazují:

Pomerančová kůra                                                        Cizí pigmentové vměstky

Pomerančová kůra 

 

U vizuálních vad je dobré brát v potaz (pokud se nevyskytují na pohledových plochách), že nesnižují užitnou hodnotu výrobků. Vezměme si například bednu počítače, s čelním viditelným panelem, a pak zbytek bedny, který je vidět pouze při určité manipulaci, nakonec jsou vnitřní části které spatří třeba jen IT IT technik (=barva vevnitř téměř není). Jak bednu tedy posoudit? 
Na pohledové straně je 0 vad viditelných z 0,5 m a ostatní strany občas s nějakou drobností, kterých si při běžném použití z 0,5 m nelze všimnout. Ve vnitřní části je většinou jen záprach barvy a poZn materiál. Díl není vystaven koroznímu prostředí, tedy není nutné řešit ochranu.  


A to je ono! Občas není potřeba lakovat vše! Dokonce občas jsou vady, které nikdy nikdo neuvidí (např. místo, kde se lepí těsnění). Samozřejmě nejjednodušší je požadovat 100% kvalitu, neřešit pohledové části. Ale pak je nutno počítat s vyššími náklady na lakování a s důslednějším procesem lakování. Proto doporučujeme si při zadávání zakázky do lakovny předem požadavky vyjasnit a předejít tak navíc zbytečným dohadům.

Kontakty

Martin Hublar

Martin Hublar

vedoucí expertízní činnosti

+420 739 002 152hublar@itsbrno.cz