9. února 2022

Audit ISO 9001 je úspěšně za námi!

Začátkem února jsme úspěšně prošli kontrolním auditem ISO 9001 u renomované certifikační organizace. Auditor během auditu ověřil naplnění normy ISO 9001 a dodržování nastavených procesů.

Audit systému řízení kvality proběhl bez neshod, náš tým byl prefektně připraven a zůstává nám tak v platnosti certifikát pro další období. Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti a zavedení systému nám pomáhá ke zlepšování výkonu a prokazování kvality služeb.  

Příprava na certifikaci ISO