17. ledna 2022

Jsme členem Asociace korozních inženýrů

Koroze, testy a ověřování antikorozní ochrany je jedno z témat, kterým se často zabýváme. Vzděláváme se a rozvíjíme a proto jsme se stali členky AKI.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace založená v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Sdružuje firmy a výzkumné pracovníky, korozní inženýry, techniky a další osoby aktivní v oblasti protikorozní ochrany působící na území České republiky a Slovenska.

Jejím cílem je dlouhodobě snižovat ztráty způsobené korozí šířením a poskytováním přístupu k informacím, předáváním znalostí, vzděláváním studentů i zkušených pracovníků a zvyšováním všeobecného povědomí o korozní ochraně.

Asociace korozních inženýrů