18. června 2021

Obnova zařízení pro metalografické výbrusy

V rámci rozvoje naší expertízní činnosti v oblasti řešení vad povrchových úprav, jsme se rozhodli vylepšit naše vybavení pro metalografický výbrus. Nová pila a leštička nám pomohou připravit více vzorků v kratším čase. A prozkoumat tak vady rychleji na více vzorcích než doposud.

Díky vylepšení zařízení můžeme tedy výrazně zvýšit naše možnosti. Jsme schopni poskytnout rychleji a efektivněji výsledky našim zákazníkům.

Odhalování příčin vzniku vad v práškovém laování je velmi zajímavá a složitá oblast. Prvním předpokladem pro správnou identifikaci vady je výborná znalost celého procesu od vhodného materiálu až po samotné lakování.  V této oblasti máme spoustu zkušeností, a tak jsme se již před několika lety začali zabývat tímto tématem. Důležité totiž nejsou jen samotné analýzy, ale hlavně jejich vyhodnocení. Poskytnutí údajů o možnostech příčiny vzniku vady, a hlavně možnostech nápravných opatření. Druhým předpokladem je samozřejmě to správné vybavení, abychom mohli problémům přijít na kloub. Ve většina případů je prvním krokem příprava vzorků – metalografických výbrusů. Jelikož s časem a našimi zkušenostmi nabývají také poptávky po identifikaci vad, rozhodli jsme se renovovat naše vybavení. Pořídili jsme si tedy novou pilu i brusku a leštičku. Nyní můžeme připravovat více vzorků zároveň, a tak našim zákazníkům poskytnout výsledky rychleji.

Toto nové vybavení nám však pomůže také při dalších analýzách. Na příklad stanovení tloušťky vrstvy nátěrů je díky tomuto obnovení zařízení možné provádět rychleji. Mikroskopická analýza tloušťky vrstvy je velmi přesná a dokážeme díky ní také odhalit případné nedostatky vrstvy. Můžeme pozorovat celistvost vrstvy, zda se v ní nachází prasklinky a podobně. Samozřejmě můžeme nahlédnout i na samotný materiál.

Metalografický výbrus nám přináší mnoho možností. A s novým vybavením také vyšší flexibilitu a možnost rychlejší reakce na poptávku zákazníků.

Kontakty

Mgr. Dominika Uhlířová

Mgr. Dominika Uhlířová

vedoucí laboratoře

+420 739 002 157uhlirova@itsbrno.cz