Expertizní činnost

Řešení vad

Nedostatky, které vedou ke vzniku defektů zná asi každá lakovna nebo eloxovna. My jako výrobci technologií pro úpravu povrchů máme praktické zkušenosti z těchto provozů. Setkáváme se s nimi, umíme je identifikovat a následně řešit.

Jsme si vědomi, že vady jsou jedním z palčivých problémů v oboru povrchových úprav a je společným zájmem je eliminovat. Věnování pozornosti kvalitní předúpravě povrchu a výběru vhodného podkladu je podstatnou částí, nikoliv však garancí toho, že se vzniku vad předejde. Objevit příčinu vady nebývá v rámci celého procesu snadné a mnohdy je to běh na dlouhou trať.  

Intenzivně se touto oblastí zabýváme a při řešení problematiky povrchové úpravy spolupracujeme s technickými vysokými školami. Dlouhodbě sbíráme poznatky a podklady a sestavujeme pro vás Katalog vad, který pokrývá defekty v oblasti práškového lakování i anodické oxidace.


S čím vám pomůžeme?

  • zkontrolujeme díly a provozní podmínky přímo v provozu (lakovně či eloxovně)
  • zanalyzujeme vady v naší laboratoři a navrhneme řešení 
  • vypracujeme závěrečnou zprávu s doporučením pro jejich odstranění

Co získáte?

  • redukujete množství nekvalitně nalakovaných dílů
  • snížíte náklady na jejich opravy a celkový provoz lakovny
  • zvýšíte kvalitu a navýšíte kapacitu

Analýza vad metalografickým mikroskopem

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.