29. prosince 2022

OOPP v oblasti práškového lakování

Pro osobní ochranné pracovní prostředky se používá zkratka "OOPP". Pojmem osobní ochranné pracovní prostředky rozumíme takové pracovní nástroje, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. 

Pravidla pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků stanoví nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Podle § 104 zákona č. 262/2006. Sb, Zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, včetně obuvi, pokud podléhá mimořádnému znečištění. Každý OOPP musí být schválen pro daný typ operace (odolnost proti kyselinám, louhům, prachu…).

OOPP

OOPP na práškové lakovně se od ostatních provozů výrazně liší!  Pomocí správných OOPP předcházíte vadám a defektům na dílech.  Abyste zvolili ty správné OOPP, je nutné přečíst dva základní dokumenty.

 1. Návod k zařízení samotnému 
  V prvním dokumentu se dozvíte, jaké vlastnosti a jaké normy má oděv splňovat z pohledu bezpečnosti zařízení. Základem je vždy dokonale uzemněná obsluha. Tedy vodivá obuv, oděv a v neposlední řadě i pracovní rukavice. 
   
 2. Bezpečnostní dokumentaci k aplikovanému nátěru tzv. Bezpečnostní list  
  Osobním ochranným pracovním prostředkům se v bezpečnostním listě věnuje oddíl 8. Jsou zde popsány zejména platné limity expozice na pracovišti a s tím související individuální ochrana zaměstnanců.

My vám rádi poradíme a navrhneme vám vybavení na míru:

 • Kombinézy pro lakování
 • Trika s krátkým rukávem / s dlouhým rukávem
 • Kalhoty
 • Obuv
 • Rukavice AIR FIT
 • Rukavice COMPACT s pogumovanými prvky

Zboží lze objednat i online v našem e-shopu.

Kontakty

Zajímá vás naše nabídka?

Ing. Petra Blahutová

Ing. Petra Blahutová

odborný laborant

+420 730 800 844blahutova@itsbrno.cz