27. února 2024

Úspěšně jsme prošli recertifikačním auditem ISO 9001

Na konci ledna naše laboratoř SQI úspěšně prošla recertifikačním auditem ISO 9001, což potvrdilo naši neustálou snahu o vynikající úroveň kvality v procesech a službách. Tento úspěch nám potvrzuje, že jsme na správné cestě k dosažení našich cílů  v dosahování vysokých standardů kvality a spokojenosti zákazníků.

Tentokrát šlo o recertifikační audit, který se opakuje každé tři roky a jde pořádně do hloubky. Auditoři při něm důkladně kontrolují plnění veškerých podmínek pro znovuudělení certifikátu. Audit je důležitou událostí pro každou organizaci, která se zavázala k dodržování a zlepšování systému managementu kvality. Naše laboratoř se na tento proces důkladně připravovala, přezkoumávala a aktualizovala své postupy, dokumentaci a procesy, aby odpovídaly nejnovějším standardům a požadavkům ISO 9001.

Během auditu byly detailně posouzeny různé oblasti naší činnosti, včetně vedení, řízení rizik, procesů, interního auditu a zákaznické spokojenosti. Auditorům byly předloženy důkazy o našem pečlivém plánování, implementaci a kontrolních mechanismech, které jsme prováděli, abychom zajistili neustálé zlepšování našich služeb a splňování požadavků našich zákazníků. Recertifikační audit nám také umožnil zdůraznit naši silnou zákaznickou orientaci a důraz na spokojenost našich klientů. Jsme si vědomi důležitosti poskytování vysoké úrovně služeb a podpory našich zákazníků po celou dobu spolupráce.

Jedním z hlavních prvků, který naše laboratoř vyzdvihla během auditu, byla naše silná angažovanost v průběžném vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. Vytvořili jsme prostředí, které podporuje kontinuální učení a profesní růst, což se projevilo v odbornosti a kompetencí našeho týmu.

Celkově lze říci, že úspěšné absolvování recertifikačního auditu ISO 9001 je odrazem našeho závazku kvalitě a neustálého zlepšování. Tento úspěch nás motivuje k dalšímu rozvoji a posilování naší pozice jako lídra v oblasti posuzování kvality ochranných povlaků, nátěrových systémů, kovů a jejich slitin z hlediska korozní odolnosti a mechanických vlastností. 

Co je to vlastně norma ISO 9001?

ISO 9001 je norma kvality, která definuje požadavky na systém řízení jakosti v organizaci. Tato certifikace poskytuje mnoho výhod, například:

  • Zlepšení procesů
  • Zvýšená spokojenost zákazníků
  • Lepší řízení rizik
  • Zvýšená důvěryhodnost
  • Zlepšení vnitřní komunikace
  • Efektivnější procesy
  • Zvýšená konkurenceschopnost

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma, a tak certifikace poskytuje důkaz o tom, že organizace dodržuje mezinárodní standardy kvality a pomáhá jim dosáhnout a udržet vysokou úroveň kvality ve svých činnostech.

Certifikát

Kontakty

Mgr. Dominika Uhlířová

Mgr. Dominika Uhlířová

vedoucí laboratoře

+420 739 002 157uhlirova@itsbrno.cz