Laboratoř

Korozní testy

Pří úpravě kovového materiálu je jednou z hlavních otázek jeho protikorozní ochrana. V naší laboratoři, vybavené korozními a kondenzační komorou se tématem koroze rádi zabýváme. K hlavním ověřovacím testům v tomto okruhu patří expoziční zkoušky. Škála těchto testů je velmi široká, níže vám uvádíme alespoň základní přehled.

Expoziční zkoušky: 

Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou (neutrální a okyselená solná mlha)

ČSN EN ISO 9227

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzace

ČSN EN ISO 6270-1

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody

ČSN EN ISO 6270-2

Hodnocení degradace povlaků: 

 
Obecný úvod a systém označováníČSN EN ISO 4628-1
Hodnocení stupně puchýřkováníČSN EN ISO 4628-2
Hodnocení stupně prorezavěníČSN EN ISO 4628-3
Hodnocení stupně praskáníČSN EN ISO 4628-4
Hodnocení stupně odlupování    ČSN EN ISO 4628-5

Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu

ČSN EN ISO 4628-8
Hodnocení stupně nitkové korozeČSN EN ISO 4628-10
Systém hodnocení bodové koroze – grafická metodaČSN EN ISO 8993
Systém hodnocení bodové koroze – mřížková metodaČSN EN ISO 8994
Mřížková zkouškaČSN EN ISO 2409

a další ... .

V případě jakýchkoliv požadavků jsme vám velmi rádi k dispozici. Zázraky na počkání, nemožné do druhého dne.

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.