Problémy při aplikaci práškových nátěrových hmot

Kolísání tloušťky povlaku

Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problemém, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných části technologie pro aplikaci PNH.

Tlakový vzduch

 • nastavení vysokých dopravních tlaků vzduchu (dochází k odfouknutí části vrstvy barvy)

Aplikační zařízení

 • nevhodný způsob aplikace
 • kolísání napětí
 • opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • kaskáda nenabíjí stále stejnosměrně
  • elektroda je poškozena
  • o-kroužek elektrody – nedochází k vedení proudu na elektrodu
 • opotřebované díly TRIBO:
  • uzemnění lakovacího zařízení
  • nabíjecí hadice je poškozena
  • pistole nenabíjí

Nastavení aplikačního zařízení

 • pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaného povrchu (dochází ke sfoukávání prášku)
 • pistole je při aplikaci příliš daleko od stříkaného povrchu
 • vztah mezi rychlostí dopravníku a pohybem pro automatické stříkání není optimální

Barva (PNH)

 • nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / elektrostatika (CORONA)
 • prášek je vlhký, nedrží náboj
 • prášek je příliš jemný:
  • velký podíl recyklátu
  • příliš jemný od výroby

Díl a zavěšení

 • nedostatečné uzemnění výrobku
 • nevhodné zavěšení výrobků

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.