Problémy při aplikaci práškových nátěrových hmot

Prášek z pistole vychází slabě nebo nevychází vůbec

Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problemém, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných části technologie pro aplikaci PNH.

Tlakový vzduch

 • vlhký tlakový vzduch na vstupu do lakovny
 • nedostatečný tlak vzduchu v systému

Aplikační zařízení

 • přehnutá / přimáčknutá prášková hadice
 • zanesené / ucpané dopravní cesty
 • špatná fluidizace práškové barvy:
  • příliš velké množství vzduchu (nasává vzduch)
  • příliš malé množství vzduchu (nenasaje barvu)
 • opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • ejektorový blok
  • ejektorová tryska
  • ejektor
  • prášková hadice
 • opotřebované díly TRIBO:
  • ejektorový blok
  • ejektorová tryska
  • ejektor
  • nabíjecí hadice
  • pistole

Nastavení aplikačního zařízení

 • nastaven příliš nízký dopravní vzduch

Barva (PNH)

 • prášek je vlhký a přicpává dopravní cesty
 • prášek je příliš jemný a přicpává dopravní cesty:
  • velký podíl recyklátu
  • příliš jemný od výroby
 • prášek je příliš jemný a je třeba upravit fluidizaci

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.