Problémy při aplikaci práškových nátěrových hmot

Velmi nízká vydatnost práškové barvy

Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problemém, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných části technologie pro aplikaci PNH.

Aplikační zařízení

 • nevhodná technika nanášení, příliš silné vrstvy
 • opotřebované díly u elektrostatiky (CORONA):
  • kaskáda nenabíjí
  • elektroda je poškozena
  • o-kroužek elektrody – nedochází k vedení proudu na elektrodu
  • prášková hadice je někde prodřená
 • opotřebované díly TRIBO:
  • špatné uzemnění lakovacího zařízení
  • nabíjecí hadice je požkozená
  • pistole nenabíjí

Nastavení aplikačního zařízení

 • nanášení příliš silných vrstev barvy
 • nastaveno podávání příliš velkého množství barvy
 • nastaveno příliš nízké napětí na elektrostatickém zařízení
 • pistole je při aplikaci příliš blízko stříkaného povrchu (dochází ke sfoukávání prášku)

Barva (PNH)

 • nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / elektrostatika (CORONA)
 • prášek je vlhký nedrží náboj
 • prášek je příliš jemný a přicpává dopravní cesty:
  • velký podíl recyklátu
  • příliš jemný od výroby

Díl a zavěšení

 • nedostatečné uzemnění výrobku

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.