Vady lakované vrstvy

Výrazné nabalovaní barvy na hranách

Pokud se po vytvrzení práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problémem, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných částí technologie.

Aplikační zařízení

 • nevhodný způsob aplikace

Nastavení aplikačního zařízení

 • nastavení příliš vysokého napětí při elektrostatickém nanášení
 • špatně nastavená úvrať manipulátoru – na hranu
 • nevhodné nastavení voltampérové charakteristiky
 • nastaven příliš silný tlak vzduchu (dochází ke sfoukávání barvy na hrany)

Barva (PNH)

 • vadná šarže práškové barvy
 • zvlhlá prášková barva
 • prášek je příliš jemný:
  • velký podíl recyklátu
  • příliš jemný od výroby

Díl a zavěšení

 • nedostatečně uzemněný díl

Vytvrzovací pec

 • příliš pomalý náběh teploty při vytvrzování PNH

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.