Environment

Odborné poradenství

Protože jsme si vědomi negativního vlivu průmyslu na životní prostředí, věnujeme v naší společnosti velkou pozornost otázce jeho ochrany. V rámci environmentu jsme vám nápomocni v otázkách průmyslové ekologie. Poskytneme vám odborné konzultace a poradenství v oblasti životního prostředí.

Specializujeme se na:

 • školení zaměstnanců v oblasti zacházení s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, včetně těch s přiřazenou toxicitou Acute tox.1,2 (vysoce toxických), možnost kontroly přímo v provozu
 • legislativu v oblasti životního prostředí, včetně vypracování odborné dokumentace s tím související
 • problematiku bezpečnostních listů
 • bezpečnost práce (v našich řadách máme osobu odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti BOZP)
 • nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP
 • odpadové hospodářství -  efektivní řešení shromažďování, uskladňování a odstraňování odpadů, včetně potřebné dokumentace (ILNO, označení odpadu, provozní řád shromažďovacího místa odpadu … )
  • povinnosti původce odpadu
  • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
  • evidenci odpadů
  • ohlašování odpadů
  • značení odpadů 
  • kategorizaci odpadů

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.