Environment

Tvorba provozní dokumentace

S životním prostředím úzce souvisí i řada odborných dokumentací, které je možno dle požadavků zákazníků vypracovat.

Každý provoz je specifický, proto je naší prioritou především individuální a osobní přístup k zákazníkům a zakázce samotné. Ceny odborných dokumentací se odvíjí od náročnosti požadavku a jsou předem se zákazníky domluveny.


Jakou dokumentaci pro vás vytvoříme: 

  • místní provozní řády laboratoří
  • provozní řády neutralizačních stanic
  • havarijní plán dle zákona č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách
  • identifikační listy nebezpečných odpadů
  • protokol o zařazení/nezařazení objektu podle § 4. odst. 1 zákona 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
  • další dokumentace z oblasti enviro dle vašich specifických požadavků

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.