Enviro

Chemické látky a směsi

Školení nemá aktuálně otevřené termíny. Máte o školení zájem?
Napište nám na info@sqi.cz a my se vám ozveme.

Rozšířené školení se zaměřením na vybranou tématiku a nejčastější problémy při nakládání s chemickými látkami a směsmi.

Témata:

 • nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • klasifikace
 • nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 • expoziční scénáře
 • požadavky plynoucí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 • rizika na pracovišti
 • skladování
 • odpadové hospodářství

Co získáte ?

 • praktické informace o evropské i tuzemské chemické legislativě
 • praktické informace o požadavcích k nakládání s chemickými látkami a směsmi