Enviro

Nakládání s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické

Školení nemá aktuálně otevřené termíny. Máte o školení zájem?
Napište nám na info@sqi.cz a my se vám ozveme.

Školení je určeno pro všechny zaměstnance, kteří při své práci nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (za nakládání se považuje výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava).

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické musí být zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou (podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví) nebo zaměstnancem, kterého odborně způsobilá osoba prokazatelně zaškolila.

Témata školení:

  • legislativní rámec
  • klasifikace a označování 
  • bezpečnost a hygiena práce
  • skladování vysoce toxických látek a směsí 
  • bezpečnostní listy
  • vedení evidence
  • první pomoc, toxikologie
  • manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi