Problémy při aplikaci práškových nátěrových hmot

Příliš silné vrstvy na krajích výrobků

Pokud se při aplikaci práškových nátěrových hmot setkáváte s tímto problemém, proveďte postupnou kontrolu níže zmíněných části technologie pro aplikaci PNH.

Tlakový vzduch

 • nastavení vysokých dopravních tlaků vzduchu (dochází ke sfoukávání prášku na hrany)

Aplikační zařízení

 • nevhodný způsob aplikace

Nastavení aplikačního zařízení

 • nastaveno příliš vysokého napětí na elektrostatickém zařízení
 • špatně nastavená úvrať manipulátorů – na hranu

Barva (PNH)

 • nevhodný prášek pro danou aplikaci: TRIBO / elektrostatika (CORONA)
 • prášek je vlhký, nedrží náboj
 • prášek je příliš jemný
  • velký podíl recyklátu
  • příliš jemný od výroby

Díl a zavěšení

 • nedostatečné uzemnění výrobku
 • nevhodně zavěšený díl

Můžeme nějak pomoci?

Formulář byl úspěšně odeslán.
Nastala chyba při odesílání formuláře.