Blog

Recyklace práškových nátěrových hmot

Recyklace práškových nátěrových hmot

Na trhu se vyskytují lakovny, které proces recyklace PNH neznají nebo jej nevyužívají. Jedná se o lakovny, které lakují barvu takzvaně do ztráty, tzn. co spadne na zem, je odpadem. Pro malé lakovny s častou změnou odstínu může být i tato varianta ekonomicky výhodná, pro automatické kabiny s více pistolemi už tomu tak není téměř nikdy. Při rozložení nákladů na 1 m² je recyklace jasnou volbou.

Otevřít článek Recyklace práškových nátěrových hmot
Obnova zařízení pro metalografické výbrusy

Obnova zařízení pro metalografické výbrusy

V rámci rozvoje naší expertízní činnosti v oblasti řešení vad povrchových úprav, jsme se rozhodli vylepšit naše vybavení pro metalografický výbrus. Nová pila a leštička nám pomohou připravit více vzorků v kratším čase. A prozkoumat tak vady rychleji na více vzorcích než doposud.

Otevřít článek Obnova zařízení pro metalografické výbrusy
Nejčastější defekty práškového lakování

Nejčastější defekty práškového lakování

S nedostatky, které vedou ke vzniku defektů, se v provozech práškových lakoven setkáváme běžně. Celá technologie je propojená matice složená z jednotlivých fází. Pokud je jedna fáze podceněna, případně nesprávně provedena, dochází k tvorbě různých vad a následné nekvalitě.

Otevřít článek Nejčastější defekty práškového lakování